Tag: aama

मुटुको घाउ: आमा

तिमीले भन्ने गथ्र्यौ आमा ! सन्तान कोखीको घाउ हो तर अहिले म अनुभव गरिरहेकी छु आमा त मुटुको घाउ रहेछ ! प्रत्येक स्वास–प्रस्वाससँगै दुखिरहने । कोखीको घाउ त उठ्दा–बस्दा अझ घच्याकघुचुक हुँदा मात्र दुख्छ । त्यो घाउ बिग्रियो नै…